แจ็คพอทย้อนหลัง

MAJOR
รอบวันที่ จ่ายแจคพอต สมาชิกที่ได้
19 พฤษภาคม 2565 27,408.79 รายชื่อสมาชิก
17 พฤษภาคม 2565 23,891.26 รายชื่อสมาชิก
13 พฤษภาคม 2565 28,116.94 รายชื่อสมาชิก
10 พฤษภาคม 2565 33,557.69 รายชื่อสมาชิก
6 พฤษภาคม 2565 32,156.07 รายชื่อสมาชิก
5 พฤษภาคม 2565 41,590.79 รายชื่อสมาชิก
2 พฤษภาคม 2565 52,635.13 รายชื่อสมาชิก
1 พฤษภาคม 2565 65,056.12 รายชื่อสมาชิก
30 เมษายน 2565 64,769.23 รายชื่อสมาชิก
28 เมษายน 2565 49,228.17 รายชื่อสมาชิก
27 เมษายน 2565 81,386.93 รายชื่อสมาชิก
25 เมษายน 2565 26,256.00 รายชื่อสมาชิก
24 เมษายน 2565 45,857.17 รายชื่อสมาชิก
22 เมษายน 2565 30,459.95 รายชื่อสมาชิก
19 เมษายน 2565 37,767.22 รายชื่อสมาชิก
18 เมษายน 2565 31,676.24 รายชื่อสมาชิก
17 เมษายน 2565 27,834.12 รายชื่อสมาชิก
16 เมษายน 2565 40,259.18 รายชื่อสมาชิก
14 เมษายน 2565 22,400.51 รายชื่อสมาชิก
11 เมษายน 2565 22,841.67 รายชื่อสมาชิก
MINOR
รอบวันที่ จ่ายแจคพอต สมาชิกที่ได้
16 พฤษภาคม 2565 29,931.14 รายชื่อสมาชิก
9 พฤษภาคม 2565 34,006.34 รายชื่อสมาชิก
2 พฤษภาคม 2565 131,611.21 รายชื่อสมาชิก
25 เมษายน 2565 60,528.24 รายชื่อสมาชิก
18 เมษายน 2565 51,976.28 รายชื่อสมาชิก
11 เมษายน 2565 59,993.14 รายชื่อสมาชิก
4 เมษายน 2565 56,850.61 รายชื่อสมาชิก
28 มีนาคม 2565 79,544.57 รายชื่อสมาชิก
21 มีนาคม 2565 86,358.17 รายชื่อสมาชิก
14 มีนาคม 2565 56,953.01 รายชื่อสมาชิก
7 มีนาคม 2565 29,640.03 รายชื่อสมาชิก
28 กุมภาพันธ์ 2565 131,729.75 รายชื่อสมาชิก
21 กุมภาพันธ์ 2565 31,255.33 รายชื่อสมาชิก
14 กุมภาพันธ์ 2565 64,255.02 รายชื่อสมาชิก
7 กุมภาพันธ์ 2565 46,532.23 รายชื่อสมาชิก
31 มกราคม 2565 94,631.99 รายชื่อสมาชิก
24 มกราคม 2565 70,324.28 รายชื่อสมาชิก
17 มกราคม 2565 84,114.49 รายชื่อสมาชิก
10 มกราคม 2565 70,634.19 รายชื่อสมาชิก
3 มกราคม 2565 30,162.34 รายชื่อสมาชิก