แจ็คพอทย้อนหลัง

MAJOR
รอบวันที่ จ่ายแจคพอต สมาชิกที่ได้
6 กุมภาพันธ์ 2566 10,674.83 รายชื่อสมาชิก
3 กุมภาพันธ์ 2566 14,325.09 รายชื่อสมาชิก
2 กุมภาพันธ์ 2566 26,446.55 รายชื่อสมาชิก
1 กุมภาพันธ์ 2566 5,393.99 รายชื่อสมาชิก
30 มกราคม 2566 30,901.23 รายชื่อสมาชิก
26 มกราคม 2566 26,353.04 รายชื่อสมาชิก
25 มกราคม 2566 5,742.78 รายชื่อสมาชิก
18 มกราคม 2566 13,761.62 รายชื่อสมาชิก
15 มกราคม 2566 12,485.49 รายชื่อสมาชิก
14 มกราคม 2566 20,733.42 รายชื่อสมาชิก
13 มกราคม 2566 21,289.47 รายชื่อสมาชิก
12 มกราคม 2566 13,025.23 รายชื่อสมาชิก
10 มกราคม 2566 7,383.45 รายชื่อสมาชิก
9 มกราคม 2566 26,000.58 รายชื่อสมาชิก
8 มกราคม 2566 28,838.81 รายชื่อสมาชิก
7 มกราคม 2566 13,422.71 รายชื่อสมาชิก
6 มกราคม 2566 18,636.26 รายชื่อสมาชิก
2 มกราคม 2566 8,510.17 รายชื่อสมาชิก
1 มกราคม 2566 14,059.65 รายชื่อสมาชิก
31 ธันวาคม 2565 26,091.17 รายชื่อสมาชิก
MINOR
รอบวันที่ จ่ายแจคพอต สมาชิกที่ได้
6 กุมภาพันธ์ 2566 24,863.25 รายชื่อสมาชิก
30 มกราคม 2566 31,314.94 รายชื่อสมาชิก
16 มกราคม 2566 34,146.23 รายชื่อสมาชิก
9 มกราคม 2566 36,793.77 รายชื่อสมาชิก
2 มกราคม 2566 42,775.86 รายชื่อสมาชิก
26 ธันวาคม 2565 32,158.44 รายชื่อสมาชิก
19 ธันวาคม 2565 38,845.68 รายชื่อสมาชิก
12 ธันวาคม 2565 43,362.01 รายชื่อสมาชิก
5 ธันวาคม 2565 45,442.51 รายชื่อสมาชิก
28 พฤศจิกายน 2565 45,781.12 รายชื่อสมาชิก
21 พฤศจิกายน 2565 28,495.91 รายชื่อสมาชิก
14 พฤศจิกายน 2565 3,120.93 รายชื่อสมาชิก
7 พฤศจิกายน 2565 42,492.99 รายชื่อสมาชิก
31 ตุลาคม 2565 15,985.89 รายชื่อสมาชิก
24 ตุลาคม 2565 35,585.88 รายชื่อสมาชิก
17 ตุลาคม 2565 24,373.69 รายชื่อสมาชิก
10 ตุลาคม 2565 30,554.71 รายชื่อสมาชิก
3 ตุลาคม 2565 43,937.23 รายชื่อสมาชิก
26 กันยายน 2565 21,006.05 รายชื่อสมาชิก
19 กันยายน 2565 25,814.46 รายชื่อสมาชิก