ข้อกำหนดและเงื่อนไขในการใช้บริการ SA-TH.COM

  • เรากำหนดให้สมาชิกทุกท่านต้องกรอกข้อมูลส่วนตัวที่เป็นจริงให้สามารถติดต่อได้ เพื่อเปิดบัญชีกับ SA Gaming Thailand
  • ข้อมูลชื่อ-นามสกุล ชองลูกค้า ต้องตรงกับชื่อในข้อมูลธนาคารที่ลูกค้าได้ใช้สำหรับการฝาก/ถอน
  • โปรโมชั่นสำหรับการฝากครั้งแรก สำหรับสมาชิกใหม่ที่เปิดใช้บัญชีกับเราครั้งแรกเท่านั้น
  • หากเกิดปัญหาขึ้นกับโปรโมชั่นใดๆ ทาง SA Thailand ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกโปรโมชั่นดังกล่าว และคำตัดสินของบริษัทฯ ถือเป็นที่สิ้นสุด
  • กรณีทางบริษัท ตรวจพบความผิดปกติทางการเงิน ทางบริษัทมีสิทธิที่จะขอหลักฐานเพิ่มเติมจากลูกค้ารายดังกล่าวได้ และทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการระงับบริการแก่ผู้ใช้ดังกล่าว
  • กรณีตรวจสอบสอบว่าสมาชิกคนใดมีการละเมิดข้อกำหนดและเงื่อนไขนี้ หรือสมาชิกได้กระทำผิดกติกาของโปรโมชั่นใดๆ ในทางทุจจริต ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการระงับใช้บัญชีผู้ใช้นั้นๆ ทันที
  • บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์การแก้ไขหรือยกเลิกโปรโมชั่นต่างๆ บนได้เว็บไซต์ได้ทันที โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์โดยใช้ดุลยพินิจในข้อตกลง หรือระงับการให้บริการในกรณี

  • บริษัทตรวจพบว่า คุณกำลังละเมิดข้อกำหนดใดๆ ของข้อตกลงนี้
  • บริษัทฯ ตรวจพบว่าบัญชีของท่านมีความเกี่ยวข้องกับการฉ้อโกงหรือการกระทำที่เป็นทุจริต
  • บริษัทฯ ตรวจสอบพบว่าท่าน และ/หรือ บุคคลอื่นใด กระทำการอย่างใดอย่างหนึ่ง หรือพยายามฉ้อโกงทางเว็บ

** และให้ถือว่าคำตัดสินของ SA-TH.COM ถือเป็นที่สิ้นสุดในข้อกำหนดและเงื่อนไขการใช้บริการนี้ **